Testplan på Greenshot

Greenshot

Greenshot

I min utbildning till kvalitetssäkrare och testare inom IT fick jag i uppdrag att göra en Testplan för Greenshot. Tillsammans med två klasskamrater fick vi själva välja program att jobba med i vårt projekt.